Vijf Elementen Acupunctuur

De Kraanvogel - Utrecht


Vijf Elementen Acupunctuur > Diagnose en behandeling

Diagnose van het Element

Diagnose van het Element is de basis van diagnostiek in Vijf Elementen Acupunctuur. Hiervoor worden Kleur, Stemgeluid, Geur en Emotie (Colour, Sound, Odour, Emotion - CSOE) gebruikt. Polsdiagnostiek wordt wel gebruikt, maar niet voor de diagnose van het Element.

Behandelblokkades

Voorafgaand aan behandeling op het Element bepaal je of er blokkades aanwezig zijn en behandel je deze. Pas daarna kun je op het Element behandelen.

Spirit Points

Soms is het nodig om na behandeling van blokkades en voor behandeling op het Element extra punten te behandelen, met een algemeen effect, zowel op Geest als Lichaam.

Behandeling op het Element

Met name in het begin van een behandeltraject, maar ook later, gebruik je vooral punten met een algemene werking op het gekozen Element.

Spirit of the Point

Later in een behandeling kun je ook 'bijzondere' punten op de meridianen die horen bij het Element. Hoe kies je deze en wat is er zo bijzonder aan?
© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024