Vijf Elementen Acupunctuur

De Kraanvogel - Utrecht

Behandelblokkades

Binnen de Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley wordt een aantal behandelblokkades onderscheiden. Hiermee wordt bedoeld: alles wat maakt dat je niet rechtstreeks op het Element kunt behandelen. Door deze term te gebruiken wordt dus het belang van het Element als basis van de diagnose benadrukt. In boeken over Vijf Elementen Acupunctuur wordt doorgaans maar weinig tijd en aandacht besteed aan de behandelblokkades. Dat is volgens mij jammer. Het goed onderscheiden, begrijpen en behandelen van deze blokkades maakt vaak heel snel en heel merkbaar een groot verschil voor patiënten. Door de behandeling van blokkades de passende waardering te geven wordt Vijf Elementen Acupunctuur ook effectiever. Sommigen zien Vijf Elementen Acupunctuur 'alleen maar als root-treatment', zodat je andere acupunctuurmethodes nodig zou hebben om klachten effectief te verminderen. Juist de behandeling van behandelblokkades, die dus integraal onderdeel van de Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley uitmaken, is heel effectief om ook klachten snel en effectief te beïnvloeden.

De behandelprotocollen zijn bovendien heel geschikt om in andere acupunctuursystemen te gebruiken.

Hieronder staat verwijzing naar informatie over de verschillende behandelblokkades. Bij elke behandelblokkade vind je informatie over de achtergrond, de uitingsvorm, de diagnostiek, de behandeling en de plek binnen zowel Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley als binnen andere acupunctuursystemen.

Ik help je graag als je de protocollen wilt leren hanteren. Kijk op de pagina over Vijf Elementen Acupunctuur leren op welke manieren dat kan (zowel in cursusvorm als individueel).

Aggressive Energy

Aggressive Energy behandelen is bij de meeste mensen het eerste wat nodig is tijdens een behandeltraject. Het kan beschouwd worden als een schoonmaak in de diepte en geeft vaak een diepe ontspanning, een goede basis voor verdere behandeling. Goede puntlocalisatie en juiste techniek zijn belangrijk!

Possession

Het behandelprotocol voor 'possession' ('bezetenheid') is zeer geschikt om iemand (weer) meer aanwezig te laten zijn in het eigen lijf. Je kunt het bij iedereen gebruiken of alleen als er sprake is van 'possession'. Het is geschikt voor gebruik in ieder acupunctuursysteem.

Husband - wife imbalance

Het behandelprotocol voor 'husband-wife imbalance ('onevenwicht tussen echtgenoot en echtgenote') is zeer geschikt in situaties waarin iemand de moed heeft opgegeven of een grote stap in zijn ontwikkeling moet zetten. Het is geschikt voor gebruik in ieder acupunctuursysteem (met de juiste voorzorgsmaatregelen).

Entry-Exit-blocks

Het behandelprotocol voor 'entry-exitblocks' ('blokkade tussen uitgang en ingang') is zeer geschikt voor situaties die in TCM-acupunctuur 'stagnatie' zouden heten. Het is zeer geschikt voor snelle klachtverlichting en geeft meer ruimte aan emoties. Het kan (met de juiste toepassing) ook in andere acupunctuursystemen worden gebruikt.
© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024