Vijf Elementen Acupunctuur

De Kraanvogel - Utrecht

Aggressive Energy

Wanneer Aggressive Energy (AE) toepassen

Wanneer toepassen in Vijf Elementen Acupunctuur: als eerste, of als een behandeling zonder duidelijke reden stagneert; verder is het zinvol om af en toe te controleren of er (nieuwe of vrijgekomen) Aggressive Energy aanwezig is. Hierop is één uitzondering, zie verderop.

Gebruik binnen andere acupunctuursystemen: zeer zinvol, kan rest van behandeling bespoedigen; juiste puntlokalisatie en naaldtechniek zijn belangrijk.

Aggressive Energy (AE): wat is het?

De term Aggressive Energy (AE) is waarschijnlijk een vertaling van wat veel acupuncturisten kennen als Xie Qi, pathogene energie. In het geval van Aggressive Energy is deze energie diep in het systeem doorgedrongen en heeft dus niet meer het karakter van bijv. Wind-Koude, Wind-Hitte etc.. In de praktijk kun je dit vertalen als: niet uitgeziekte ziektes, chemicaliën, agressie en emoties (van anderen en van jezelf) waar je niets mee kon of die te heftig waren voor je verdediging en die daardoor relatief ongehinderd binnen konden dringen. Eenmaal in de diepte hebben deze zich genesteld rond de Zang (de Organen) en houden deze gevangen.

Deze uitleg is zinvol omdat deze ook een uitleg biedt voor de methode om te bepalen of er sprake is van Aggressive Energy en voor de behandeling van Aggressive Energy. Diagnose en behandeling liggen hier meteen in elkaars verlengde.

Het effect van de aanwezigheid van AE kan enorm zijn. Het hele systeem wordt als het ware op slot gezet. Organen en Ingewanden worden niet meer gevoed en kunnen hun afvalstoffen niet kwijt, niets lukt of het is zwaar. Voor de acupunctuurpraktijk is het gevolg dat behandelingen op andere, oppervlakkiger gebieden nauwelijks effect kunnen hebben. In theorie is het zelfs zo dat je, zolang er AE aanwezig is, niet echt de Zheng Qi kunt voeden of Qi via Sheng- of Ko-cyclus kunt doorsturen. In plaats daarvan voed of verschuif je de AE en maak je iemand zieker. Dit is de reden dat AE als eerste dient te worden aangepakt.

Opmerking: Possession kan AE maskeren. Dat is de reden dat possession nog vóór AE behandeld moet worden. De reden dat ik possession pas hierna behandel is dat het door sommigen als erg exotisch en soms ook als eng wordt beschouwd. Wat meestal wel meevalt.

Aggressive Energy - aanwezigheid bepalen en behandeling

Zowel het testen op aanwezigheid van- als het behandelen van Agressive Energy loopt via de Backshupunten van de Zang - of in Vijf Elementen Acupunctuur-termen de “Yin-officials”. Dit zijn BL 13 Feishu, BL 14 Jueyinshu, BL 15 Xinshu, BL 18 Ganshu, BL 20 Pishu en BL 23 Shenshu. Lokatie en lokalisatie zijn daarvan hopelijk bekend en anders eenvoudig te vinden. De lokatie is hierbij heel belangrijk, zelfs een paar mm verschil is niet toegestaan! 
Je vraagt de patiënt om op de buik te komen liggen, of geeft deze de keus voor buikligging of rechtop zitten (bij grote borsten of nekproblemen kan dit prettiger zijn voor de patiënt). In elk van de genoemde punten prik je héél oppervlakkig een naald. De volgorde is van boven naar beneden, van rechts naar links, dus BL 13 re.,
BL 13 li., BL 14 re., BL 14 li. enz.

opmerking: van rechts naar links ondersteunt het sederende karakter van deze behandeling, net als het feit dat de naalden blijven zitten en dat je de insteekplaats open laat na het prikken, zie verderop.
opmerking: in veel teksten wordt aangegeven dat BL 15 niet wordt geprikt, tenzij... hierover verderop meer. Als je voorzichtig genoeg prikt kan dit geen kwaad.

Verder prik je in elke Warmer (dus ergens in de buurt van BL 13, 14 en 15; ergens in de buurt van BL 18 en 20; ergens in de buurt van BL 23) nog een punt ‘zomaar ergens’, liefst nog buiten de buitenste Blaaslijn. Dit is de
controlenaald.

Nu wacht je op wat er gebeurt. Er is sprake van Aggressive Energy als de huid rond de ‘echte’ insteekplaatsen, dus rond de Backshu-punten, rood wordt en de huid rond de controlenaalden niet. Het is zelden zo dat de huid bij alle Backshu-punten rood wordt, maar dit komt soms voor. Als er sprake is van AE laat je de naalden net zo lang zitten tot alle roodheid is weggetrokken. Vaak is dit al na 10 of 20 minuten, maar hierop zijn extreme uitzonderingen. Desnoods ga je het volgende consult (en het daaropvolgende...) verder, tot echt alle roodheid weg is. Gezien het effect van deze behandeling is dat de moeite zeker waard. Als er geen AE is, of als alle roodheid is weggetrokken, haal je de naalden eruit. Je doet dit opnieuw van boven naar beneden en van rechts naar links.
Je laat de punten open na het weghalen van de naald, dus je drukt het punt niet dicht.
Nu kun je verder gaan met andere stappen in de behandeling. Binnen de Vijf Elementen Acupunctuur betekent dit meestal dat je de bronpunten (yuan-sourcepoints) van het gekozen Element gaat (moxeren en) prikken. Bij voldoende vaardigheid kun je eventueel ook eerst andere blokkades behandelen.

Aggressive Energy behandelen - het effect

Het effect van de AE-behandeling kan groot zijn, vooral als er veel AE was, maar zelfs als er technisch gezien geen AE aanwezig was en de naalden er dus maar kort hebben ingezeten. Hardnekkige klachten kunnen ineens verdwijnen, er komt meestal een diepe ontspanning. Wel voelen mensen zich vaak wat wiebelig. Dit valt te verklaren door het wegvallen van spanning (spanning geeft houvast). Het aansluitend prikken van de bronpunten van het hopelijk juiste Element kan een gezond alternatief voor de spanning van AE zijn. In plaats van spanning komt dan stevigheid.

Aggressive Energy goed leren toepassen

Met bovenstaande informatie kun je als goed opgeleide acupuncturist aan de slag. Het handigste is om een tijdlang bij alle patiënten dit behandelprotocol te volgen en te kijken wat er gebeurt tijdens en na de behandeling. Dit is een krachtige behandeling die ook bij patiënten die je al een tijd hebt behandeld veel verschil kan maken.

Je zult waarschijnlijk vragen tegenkomen.

Veel acupuncturisten gebruiken de Back-Shupunten maar zelden en lokaliseren de punten onnauwkeurig. Verder is het 'rood worden' vaak lastig te interpreteren. Ik help je hier graag bij, vraag me naar de mogelijkheden (als cursus of individueel).

Andere vragen gaan over de interpretatie: wat doe ik als het links wel rood wordt en rechts niet (antwoord: controleer je puntlokalisatie en plaats eventueel een extra naaldje aan de kant die niet rood wordt); wat doe ik als ook de controlepunten rood worden (antwoord: wacht tot de controlepunten niet meer rood zijn en kijk hoe het met de 'echte punten' staat; als dat te lang duurt, kijk of controle- en echte punten even rood zijn; in dat geval is het geen AE)

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024