Vijf Elementen Acupunctuur

De Kraanvogel - Utrecht

Entry-Exit-blocks

Het behandelprotocol voor 'entry-exitblocks' ('blokkade tussen uitgang en ingang') is zeer geschikt voor situaties die in TCM-acupunctuur 'stagnatie' zouden heten. Het is zeer geschikt voor snelle klachtverlichting en geeft meer ruimte aan emoties. Het kan (met de juiste toepassing) ook in andere acupunctuursystemen worden gebruikt.

Wanneer entry-exit-blocks toepassen

Wanneer toepassen in Vijf Elementen Acupunctuur: bij het bijbehorende polsbeeld (zie verderop). Als je volgens de regels werkt heb je eerst Aggressive Enery en/of Possession behandeld, dit is echter niet noodzakelijk.

Gebruik binnen andere acupunctuursystemen: zeer zinvol, kan rest van behandeling bespoedigen, ook hier geldt: bij het juiste polsbeeld.

Entry-exit-blocks: wat zijn het?

Entry-Exit-blokkades zijn blokkades tussen opéénvolgende meridianen in de circadiane cyclus. Het zijn relatief oppervlakkige blokkades, die echter vervelende klachten kunnen geven. Ze hangen vaak samen met emotionele of mentale patronen. Behandeling geeft vaak snel verlichting.

Circadiane cyclus

Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley is voor zover ik weet het enige systeem dat Entry-Exitblokkades onderscheidt en deze behandelt (al kwam ik een heel korte beschrijving ook tegen in het boek 'Meridian Style Acupuncture' van Pirog). De circadiane cyclus in de hoofdmeridianen, d.w.z. de volgorde LR-LU, LI-ST, SP-HT, SI-BL, KI-PC, TB-GB enz. kan geblokkeerd raken. Dit is goed waarneembaar in de pols, en ook in klachten, symptomen en verschijnselen.

“Opstopping”

De makkelijkste manier om dit je voor te stellen is een file in het verkeer. Als er een blokkade (een wegversmalling, een ongeval) in het wegennet optreedt krijg je vóór de blokkade een ophoping van auto’s - de file. En ná de blokkade is het juist heel rustig, omdat er geen of heel weinig auto’s door de blokkade heenkomen. 

Polsbeeld / polsdiagnose

Dit kun je waarnemen in de pols: de positie die overeenkomt met de ‘aanvoerende’ meridiaan is relatief (veel) sterker dan de positie die overeenkomt met de ‘afvoerende’ meridiaan. Vaak is de positie van de ‘aanvoerende’ meridiaan daarnaast ook gespannen. (LET OP: hierbij wordt de Nan-Jing / Japanse versie van polsdiagnostiek gebruikt, met meridiaanposities in plaats van orgaanposities). Voorbeeld: Bij een Lever-Long blokkade is de Leverpols dus relatief sterk en (meestal) gespannen, de Longpols juist relatief zwak.

Lichamelijke klachten en verschijnselen

Maar het geeft ook lichamelijke klachten. Er ontstaat immers een overmaat aan qi in de aanvoerende meridiaan. Dat kan klachten geven in deze meridiaan, meestal met een ‘volheidskarakter’. En het kan klachten geven in de afvoerende meridiaan, meestal met een ‘leegtekarakter’. Voorbeeld: bij een Dunne Darm-Blaas blokkade kan er een stijve nek en schouder, met uitstraling naar de ulnaire kant van de onderarm optreden (volheid in Dunne Darmmeridiaan); tegelijkertijd kan er (meestal doffe) lage rugpijn, meestal t.h.v. het SI-gewricht optreden (leegte in de Blaasmeridiaan).

Een andere reden dat er lichamelijke klachten ontstaan kan zijn dat de bij de meridianen horende Organen of Ingewanden klachten gaan geven. Voorbeeld: bij een Dikke Darm-Maagblokkade is het vrij gebruikelijk dat er verstopping optreedt (volheid in de Dikke Darm), terwijl er tegelijkertijd een sterke zoetbehoefte is (leegte in de Maag). 

Een derde reden voor klachten kan zijn dat er in het gebied van de blokkade zelf klachten optreden. Voorbeeld: bij een blokkade tussen Nier (KI 22) en Pericard (PC 1) kun je pijn krijgen in je maagstreek, op de borst, klachten van je slokdarm, hartkloppingen (dat laatste is ook te verklaren vanuit de betrokken meridiaan of het Orgaan).

Psychische patronen

De Entry-Exitblocks hangen ook samen met psychische patronen. Elk van de meridianen is immers verbonden met een bepaalde psychologische functie, en met een bepaalde emotie. Sommige patronen zijn vrij specifiek voor bepaalde Entry-Exitblokkades. Voorbeeld: bij een Driewarmer-Galblaasblokkade is de psychologische functie van de Driewarmer: een grens opwerpen tegen indringers of emoties, zodat deze niet kunnen binnenkomen te sterk; tegelijkertijd is voor iemand met deze blokkade de functie van de Galblaas: beslissingen nemen, resoluut voorwaarts gaan, te weinig beschikbaar. Zoals iemand het zeer adequaat beschreef: “ik heb me teruggetrokken in een holletje, denk: ‘ze bekijken het allemaal maar’, alleen op deze manier heb ik ook geen enkele invloed meer.”

Tijdstip van klachten

Een extra aanwijzing kan het tijdstip van optreden van de klachten zijn. Elke overgang heeft zijn eigen tijd en op die tijd (maar soms ook op de tegenoverliggende tijd (middag-middernachtrelatie) kunnen de klachten het ergst zijn. Voorbeeld: wie iedere nacht om een uur of 3 wakker wordt en daarna pas weer in slaap kan vallen na 5 uur zou een Lever-Longblokkade kunnen hebben. Of, als deze persoon aangeeft juist tijdens deze periode met lumineuze invallen orde in de chaos te kunnen scheppen (een functie van de Dunne Darm) kan het zijn dat er een Dunne-Darm-Blaasblokkade is (middag/middernachtrelatie), zeker als deze persoon halverwege de middag juist erg moe is en in de chaos verzandt. De pols en andere verschijnselen kunnen uitsluitsel geven.

Verzameling samenhangende klachten en verschijnselen

Elke Entry-Exitblokkade is dus een verzameling van klachten en verschijnselen die afzonderlijk, maar meestal in combinatie voorkomen: polsbeeld, meridiaangerelateerde klachten, Orgaan/Ingewandgerelateerde klachten, lokale klachten, psychologische verschijnselen. Naarmate je langer met Vijf Elementen Acupunctuur werkt zul je deze clusters van verschijnselen beter gaan herkennen.

Dit (alles past mooi bij elkaar) is de ideale situatie, die gelukkig vaak voorkomt. Het komt ook regelmatig voor dat er allerlei klachten zijn, je niet goed snapt hoe het psychologisch zit bij deze patiënt en de pols geeft heel andere (of onduidelijke) informatie. Bij nadere beschouwing blijkt er vaak toch wel een zekere logica te zijn. Bijvoorbeeld de pols wijst op een Entry-Exitblokkade die één ‘knooppunt’ verderop ligt, en de klachten treden vooral in een ander ‘knooppunt’ op. Bijvoorbeeld hoofdpijn in het ShaoYang gebied, en dan géén TB/GB-blokkade maar een LR/LUblokkade of zelfs een LI/ST-blokkade.

Over deze blokkades geef ik een lesweekend. In deze les kijk je als deelnemer zelf wat voor klachten en verschijnselen er bij de verschillende Entry-Exitblokkades kunnen passen. Op die manier kun je je de logica hierachter beter eigen maken dan door het uit je hoofd leren van allerlei rijtjes mogelijke verschijnselen.

Behandeling

De behandeling is eenvoudig en effectief: je prikt het eindpunt van de aanvoerende meridiaan en het beginpunt van de afvoerende meridiaan. Alle punten in tonificatie. Voorbeeld: bij een Lever-Longblokkade prik je LR 14 links, LR 14 rechts, LU 1 links en LU 1 rechts. Daarna voel je opnieuw de pols (tijdens oefenen met collega’s kan iemand anders tijdens het prikken de pols voelen, erg leuk en verhelderend!). Daarna voel je opnieuw de pols. Het is niet ongebruikelijk dat je na het prikken van een Entry-Exitblokkade nog een andere blokkade waarneemt. Soms is er zelfs niets aan de pols veranderd, een vrij duidelijke aanwijzing dat je hypothese niet juist of onvolledig was (of dat je niet goed geprikt hebt).
Ontspan je en voel opnieuw.

Effect van behandeling van entry-exitblocks

Als 'stagnatie' of 'niet goed doorstromen' het kernwoord is dat past bij Entry-exit-blokkades, dan is 'ontspanning' het woord dat past bij het effect van de behandeling. Omdat stagnatie vaak ook 'houvast' geeft kan het ook een beetje wiebelig voelen. Emoties worden in de dagen na behandeling vaak wat duidelijker, maar kunnen tegelijkertijd ook beter worden losgelaten. In geval van boosheid (Lever-Long blokkade of Driewarmer-Galblaasblokkade) wordt iemand bijvoorbeeld vaak even heel duidelijk maar blijft daar dan niet in hangen. Of in geval van verdriet (Dikke Darm-Maag blokkade) lucht een huilbui vaak op, waarna de droefheid een stuk minder overheersend is. Lichamelijk is er ook vaak een snel effect, bijvoorbeeld een toegenomen beweeglijkheid of het verdwijnen van hoofdpijn. Dit hangt natuurlijk af van de ernst en de duur van de klachten en de verdere toestand van de patiënt.

Na de behandeling

Net zoals bij alle andere blokkades is het behandelen van de blokkade niet de kern van de behandeling. Na het behandelen behandel je op het Element. Daarmee wordt de kans op terugkeer van de blokkades een stuk kleiner.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024