Vijf Elementen Acupunctuur

De Kraanvogel - Utrecht

Husband - wife imbalance

Wanneer behandeling voor husband - wife imbalance toepassen

Wanneer toepassen in Vijf Elementen Acupunctuur: bij het bijbehorende polsbeeld (zie verderop) en altijd ná het behandelen van Aggressive Energy.

Gebruik binnen andere acupunctuursystemen: zeer zinvol, kan rest van behandeling bespoedigen, ook hier geldt: bij het juiste polsbeeld en altijd ná het behandelen van Aggressive Energy.

Husband - wife imbalance: wat is het?

Husband-wife imbalance (“verstoord evenwicht tussen echtgenoot en echtgenote”) is een relatief veel voorkomende blokkade. Deze wordt beschouwd als in principe dodelijk - hierbij zijn wat kanttekeningen te maken. Het
belangrijkste aan de toestand lijkt te zijn dat iemand continu aan het overleven is, en niet aan het leven.

Husband is de ‘yang-kant’, de opstijgende kant van de sheng-cyclus. Dat zijn de Elementen Water, Hout en (Inwendig) Vuur; al deze Elementen zijn te vinden in de linker pols. Wife is de ‘yin’ kant, de dalende kant van de sheng-cyclus. Dat zijn de Elementen Uitwendig Vuur, Aarde en Metaal; al deze Elementen zijn te vinden in de rechter pols.
Vanuit het idee dat Yang leidt en Yin volgt wordt gesteld dat de Yang-kant iets sterker zou moeten zijn dan de Yin-kant, of in elk geval niet zwakker. Husband-wife imbalance wordt dus gediagnosticeerd wanneer alle diepe
polsen aan de linkerkant (de Yang-kant) zwakker zijn dan alle diepe polsen aan de rechterkant (de Yin-kant).

Opmerking 1: Dit polsbeeld zou in de TCM kunnen leiden tot de conclusie dat er een Bloedleegte is.
Behandeling volgens het protocol voor husband-wife imbalance leidt vaak tot een onmiddellijke
verbetering van het polsbeeld, een interessante observatie in het licht van beweringen dat
Bloedleegte vaak lange tijd nodig heeft om aangevuld te worden.

Opmerking 2: De term husband - wife imbalance is waarschijnlijk afkomstig uit een tijd en van een plaats waarin alleen mannen werden geacht mannelijke kwaliteiten te hebben en alleen vrouwen vrouwelijke kwaliteiten. Ik deel die opvatting niet, maar weet ook niet zo snel een betere term.

Technisch gezien is er sprake van een blokkade tussen Metaal en Water in de sheng-cyclus. Daardoor ontstaat er een overmaat aan qi in Metaal, en naarmate de toestand langer duurt ook in de Moeder van Metaal, Aarde, en de Moeder van Aarde, Uitwendig Vuur: alle rechter polsen worden relatief te sterk. Tegelijkertijd wordt het Water niet meer gevoed, waardoor er een tekort aan qi ontstaat in Water, en naarmate deze toestand langer duurt ook in de zoon van Water, Hout, en de zoon van Hout, Inwendig Vuur: alle linker polsen worden relatief te zwak.

Betekenis van husband-wife imbalance

Deze situatie wordt vanouds beschouwd als dodelijk. Het is een voorbeeld van het scheiden van Yin en Yang, en daarmee een voorbode van fysieke dood. Inderdaad kom je deze blokkade vaak tegen bij mensen met ernstige
levensbedreigende ziekten. Je komt hem echter ook vaak tegen bij mensen die (nog) geen ernstige ziekte hebben. De bewering ‘dodelijk’ verdient daarom wel enige nuancering. 

Waarschijnlijk de beste (hoewel nogal moralistische) uitleg van de betekenis van husband-wife imbalance is te vinden in het boek Nourishing Destiny van Lonny Jarrett. Yang staat bij hem voor het zuivere Yang, de opwaartse beweging, het oorspronkelijke Zelf. Yin staat bij hem voor verval, aardse gewoonten, het gehecht raken aan het valse Zelf. Vrijwel meteen na de geboorte begint het oorspronkelijke Zelf verduisterd te raken en begint het ego zich te identificeren met zaken die buiten zichzelf liggen: behoeftes, afhankelijkheden, gewoontes, eer, gemak, voorkeuren en afkeer. Naarmate iemand ouder wordt raakt het oorspronkelijke Zelf steeds verder verduisterd, totdat het zover is weggezakt dat de persoon niet meer weet dat het er was: de persoon identificeert zich volslagen met het valse Zelf (dus bijv. met gewoontes, eigenschappen, gehechtheden). Dit is een toestand die je als ‘dood’ zou kunnen omschrijven: hoe veel ‘leven’ is er nog wanneer het oorspronkelijke Zelf niet meer doorklinkt in je leven? Een neutraler term is: ‘overleven’. Patiënten herkennen dit meestal wel als je het benoemt, al zouden ze het zelf misschien eerder omschrijven als uitzichtloosheid, niet weten hoe verder, het opgegeven hebben.
Wanneer deze toestand eenmaal is ingetreden - de midlife-crisis is een toepasselijke term - zijn er verschillende mogelijkheden:

  • fysieke dood: aftakeling, ernstige ziektes, geen toegang tot gezonde, oorspronkelijke kant in zichzelf waardoor verval inzet en doorzet
  • chronisch overleven: je tijd uitzitten, ziekten en geestelijke ongemakken worden behandeld zodat het draaglijk blijft
  • doormaken van een existentiële crisis: je beseft dat het tijd wordt om opnieuw contact te maken met het oorspronkelijke Zelf - een wedergeboorte na een ‘sterven’ van het valse Zelf.

Deze laatste mogelijkheid beoog je te ondersteunen met het behandelen van de husband-wife blokkade.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de verbroken verbinding tussen Yin en Yang,
tussen Metaal en Water te herstellen. Je gebruikt de volgende punten:

  • KI 7 en BL 67, Metaalpunten van de Watermeridianen, om qi van Metaal naar Water te leiden
  • LR 4, Metaalpunt van de Levermeridiaan, om qi van Metaal naar Hout te leiden
  • KI 3, Aardepunt van de Niermeridiaan, om qi van Aarde naar Water te leiden
  • SI 4 en HT 7, bronpunten van Inwendig Vuur, om Inwendig Vuur rechtstreeks te ondersteunen.
  • ik prik deze punten alle alleen links (met de intentie om ‘links’ te ondersteunen) en in tonificatie; bij mijn patiënten werkt dit goed; hiervan bestaan ook andere werkwijzen, de punten komen wel overeen;
  • Let op: dit nooit behandelen zonder dat je eerst Aggressive Energy hebt getest / behandeld; anders stuur je Aggressive Energy door de Shengcyclus, onder andere in de richting van het Hart

 

Daarna ga je door met de rest van de behandeling. Zeker bij aanwezigheid van husband-wife imbalance bestaat die vrijwel altijd (binnen de Vijf Elementen Acupunctuur) uit behandeling op bronpunten (yuan-source-points) van het Element.

Husband - wife imbalance behandelen - het effect

Het effect van deze behandeling kan groot zijn. In plaats van een gevoel van uitzichtloosheid ziet iemand vaak weer meer betekenis, of een mogelijkheid om deze te ontdekken. Het is vaak wel wennen, als na een verhuizing: oude manieren werken niet meer of hebben hun glans verloren, en nieuwe manieren moeten nog ontdekt worden. Hier is jouw aanwezigheid als acupuncturist, inclusief je vaardigheden om iemand te begeleiden in leven-in-plaats-van-overleven belangrijk!

'Husband-wife imbalance' goed leren herkennen en toepassen

Met bovenstaande informatie kun je als goed opgeleide acupuncturist aan de slag. Wel is het belangrijk om het polsbeeld goed te herkennen. Daarnaast lijkt het voor veel hulpverleners lastig om wanhoop en overleven te herkennen en ter sprake te brengen.

Je zult waarschijnlijk ook vragen tegenkomen. Ik bied een lesdag over 'husband-wife-imbalance'. Laat het me weten als je hier belangstelling voor hebt. Je kunt er ook voor kiezen om (liefst samen met een collega of een proefpatiënt) bij mij langs te komen voor individuele instructie.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024